zomkomtmijnteamverder_omslag

Zo komt mijn team verder

De leidinggevende is zelf haar belangrijkste instrument. Het gaat erom wat zij uitstraalt, zegt en doet. Zij laat daarin zien wat ze van belang vindt, wat haar waarden en overtuigingen zijn. Hoe haal je het beste uit jezelf en je collega’s? Hoe voorkom je overbelasting? Delegeren en ongewenst gedrag corrigeren: hoe pak je dat aan? Een goede leidinggevende geeft gericht aandacht aan onderwerpen, stelt doelen met het team, zet zich met hart en ziel in voor de taak en stimuleert zo de teamleden. Leidinggeven bestaat vooral uit communiceren en gebruikmaken van concrete handvatten. Aan beide schenkt de auteur aandacht. Hij attendeert daarbij op valkuilen en biedt veel praktische aanwijzingen.

Inhoudsopgave

Introductie
1. Zelfmanagement
Stressoren: de stress zit tussen mijn oren
2. Delegeren
Betekent zaken aan- en afleren
3. Corrigeren
Als de herder dwaalt, dolen de schapen
4. De omgeving beïnvloeden
Wij vormen onze gebouwen en vervolgens vormen zij ons
5. Aandachtspunten bij werkgroepen
Maak het geheel meer dan de som der delen
6. Gesprekken rondom zingevingsvraagstukken
Niet hoger willen dan de polsstok toelaat
7. In gesprek met (familie van) terminale cliënten
Er is leven vóór de dood
8. Praktisch beleid naar, en communiceren met familie
Het zwarte schaap in de zorg?
9. Moeilijke beslissingen nemen
Alvorens in te grijpen, wil je de situatie begrijpen
10. Relaties buiten de afdeling onderhouden
Niet het vele is goed, het goede is veel
11. (Afdelings)beleid maken
Is dit beleid of is hierover nagedacht?
Tot slot
Literatuur
Register