CGT_plus_werkboek_map.indd

Werkboek CGT+

Het CGT+ protocol beschrijft een cognitief gedragstherapeutische behandeling van problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Tot voor kort ontbrak het aan een landelijk protocol voor deze indicatie. De uitgave van dit protocol (bestaande uit een Handleiding en een Werkboek) is daarom een belangrijke mijlpaal in de professionalisering van behandeling van deze doelgroep. Om de implementatie van de CGT+ te vergemakkelijken is aangesloten bij het basisprotocol CGT bij middelengebruik en gokken. Net als in het basisprotocol staat in de CGT+ het versterken van de zelfcontrole van de cliënt ten aanzien van gebruik centraal. De thema’s en methoden die aan bod komen, volgen ook globaal die van het basisprotocol. De wijze waarop de behandelinhoud aan bod komt en ook de planning van de bijeenkomsten zijn echter aangepast aan de doelgroep cliënten met een LVB. Belangrijke verschillen met het basisprotocol zijn het aantal bijeenkomsten (18 in plaats van 9), waardoor meer oefening en herhaling mogelijk is; de samenwerking met een vertrouwenspersoon uit het netwerk van de cliënt; en het gebruik van actieve werkvormen, visuele en andere non-verbale ondersteuning. Het Werkboek CGT+ is uitgevoerd in een voor de cliënt goed werkbare dunne full colour ringband. Deze bevat 9 ‘A’-bijeenkomsten, die in principe met de cliënt alleen plaatsvinden, en 9 ‘B’-bijeenkomsten waarbij ook een vertrouwenspersoon aanwezig is. De losbladige vorm van het werkboek maakt het onder andere mogelijk om extra werkbladen in te voegen. De werkbladen zijn te downloaden op deze website onder ‘Extra’.