terugnaartoen2

Extra materiaal

Lees hier een kort interview met Wil Boonstra en Ingrid Barendsen, over de herkomst en betekenis van reminiscentie, en over wat reminisceren professionals en ouderen te bieden heeft. > Auteurs Interview

Hier kunt u het ‘Zorgblad psychosociale zorg’ downloaden. Dit Zorgblad geeft medewerkers in één oogopslag persoonlijke basisinformatie om met de oudere in gesprek te gaan, ervan uitgaand dat die oudere het prettig vindt om over vroeger te praten. > Zorgblad pdf

Een overzicht in Bijlage 1 van nieuwe vindingen en technologische ontwikkelingen in de jaren dertig, veertig, vijftig, zestig en zeventig van de Twintigste eeuw. Dit overzicht is bedoeld als achtergrondinformatie bij de reminiscentie-thema’s, om de gebruikers van Terug naar Toen enige informatie te geven, zodat de verhalen van deelnemers beter in een historische context kunnen worden geplaatst.

Een overzicht in Bijlage 2 van sociale, politieke en economische ontwikkelingen vanaf eind jaren dertig van de Twintigste eeuw. Dit overzicht is bedoeld als achtergrondinformatie bij de reminiscentie-thema’s, om de gebruikers van Terug naar Toen enige informatie te geven, zodat de verhalen van deelnemers beter in een sociaal-historische context kunnen worden geplaatst.

Hier kunt u het Register downloaden van Terug naar Toen 2, om meer zicht te krijgen op de inhoud van het boek.

Age Exchange: Bringing memories to life
In Blackheath, Zuid-Oost Londen, staat het vermaarde Age Exchange Reminisence Centre. Hier kreeg een van de auteurs van Terug naar Toen, Wil Boonstra, zijn training en inspiratie. Al dertig jaar draagt Age Exchange bij aan de verbetering van de levenskwaliteit van ouderen door ‘positief terugdenken’ (reminiscentie) te stimuleren. Via allerlei artistieke activiteiten, intergenerationele projecten, tentoonstellingen, publicaties en documentaires. Het voorkomen van sociale uitsluiting (social exclusion) is daarbij een nieuwe focus. Age Exchange timmert nationaal en internationaal aan de weg door het geven van lezingen en trainingen aan professionals, vrijwilligers, toonaangevende practioners en consultants.
Voor meer informatie en video’s: www.age-exchange.org.uk