terugnaartoen2

Terug naar Toen 2

Ouderen praten graag over vroeger: over hun kleding, het leven op school, veranderingen in het verkeer, apparaten die het leven gemakkelijker maakten, hun eerste baan, uitstapjes en vakanties. Reminiscentie-activiteiten hebben tot doel samen met ouderen herinneringen op te halen en hen uit te nodigen daarover te vertellen. Hieraan kunnen gevoelens van zingeving en eigenwaarde worden ontleend. Deze uitgave is een hulpmiddel daarbij. Bovendien vormen de verhalen en gesprekken een rijke bron aan informatie voor de betrokken professionals, zoals activiteitenbegeleiders, ouderenwerkers en sociaal-cultureel werkers.

In het eerste onderdeel van dit boek staat een groot aantal verhalen over vroeger, opgetekend uit de mond van ouderen zelf. Op een boeiende manier neergeschreven, waardoor het prachtig voorleesmateriaal is geworden, waarvan ouderen zeker zullen genieten. Met de vragen, tips en suggesties die bij de thema’s worden gegeven, kunnen begeleiders direct aan de slag. Dit onderdeel is ook opgezet voor gebruik door vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers in de zorg.

Het tweede onderdeel van dit boek bevat een praktische handleiding voor het stapsgewijs opzetten en uitvoeren van reminiscentie-activiteiten. Professionals vinden hier alle informatie die ze nodig hebben. Daarbij maken de auteurs een onderscheid tussen dementerende ouderen en ouderen zonder ernstige geheugenproblemen.

Het derde onderdeel bevat onder meer informatie over de werking van het geheugen. Daarnaast wordt ingegaan op reminiscentie-activiteiten met verschillende generaties, culturen en speciale doelgroepen. Ook komt het gebruik van muziek aan de orde.

Dit boek, Terug naar Toen 2, heeft betrekking op ouderen in Nederland én Vlaanderen, die zijn geboren in de periode 1935 tot 1950. Eveneens verkrijgbaar is Terug naar Toen 1, dat gericht is op ouderen die geboren zijn in de periode 1920 tot 1935.

Inhoudsopgave

Inleiding
Register

Deel I thema’s voor reminiscentie
1. de lagere school
2. spelletjes, speelgoed en kattenkwaad
3. huishouden, grote schoonmaak, nieuwe apparaten
4. kleding en persoonlijke hygiëne
5. voedsel, koken en boodschappen doen
6. veranderingen in het verkeer
7. mijn ouderlijke woning, modernisering in het interieur
8. radio, televisie en amusement
9. het beroep van mijn vader en moeder
10. vakanties en uitstapjes, zon- en feestdagen
11. mijn eerste baan
12. uitgaan
13. mijn eerste vrijer

Deel II reminisceren in de praktijk
1. wat is reminiscentie?
2. voorbereidingen
3. selecteren van deelnemers
4. de reminiscentiebijeenkomsten
5. de eerste bijeenkomst
6. de tweede bijeenkomst
7. de derde bijeenkomst
8. de vierde tot en met de tiende bijeenkomst
9. opnemen van reminiscentiegesprekken
10. privacy
11. de meest voorkomende problemen en de oplossingen
12. vervolgactiviteiten
13. reminisceren met psychogeriatrische ouderen
14. reacties van ouderen en hun familie
15. tips voor aspirant-reminiscentiewerkers

Deel III extra informatie & mogelijkheden voor sociaal-culturele activiteiten
1. het oprollend geheugen bij Alzheimerpatiënten en de reminiscentiehobbel bij geestelijk vitale ouderen
2. muziek en reminiscentie in de zorg
3. intergenerationele reminiscentie in samenwerking met het basisonderwijs
4. interculturele reminiscentie
5. intergenerationele en interculturele reminiscentie
6. andere mogelijkheden met reminiscentie: leerlingen vmbo, hangjongeren, terminale jongeren, jong volwassenen en volwassenen