terugnaartoen1

Terug naar Toen 1

Ouderen praten graag over vroeger: over spelletjes op straat, hun schoolklas, de kleding die moeder steeds maar weer repareerde of hun eerste baan. Reminiscentie-activiteiten hebben tot doel samen met ouderen herinneringen op te halen en hen uit te nodigen daarover te vertellen. Hieraan kunnen gevoelens van zingeving en eigenwaarde worden ontleend. Deze uitgave is een hulpmiddel daarbij. Bovendien vormen de verhalen en gesprekken een rijke bron aan informatie voor de betrokken professionals, zoals activiteitenbegeleiders, ouderenwerkers en sociaal-cultureel werkers.

In het eerste onderdeel van dit boek staat een groot aantal verhalen over vroeger, opgetekend uit de mond van ouderen zelf. Op een boeiende manier neergeschreven, waardoor het prachtig voorleesmateriaal is geworden, waarvan ouderen zeker zullen genieten. Met de vragen, tips en suggesties die bij de thema’s worden gegeven, kunnen begeleiders direct aan de slag. Dit onderdeel is ook opgezet voor gebruik door vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers in de zorg.

Het tweede onderdeel van dit boek bevat een praktische handleiding voor het stapsgewijs opzetten en uitvoeren van reminiscentie-activiteiten. Professionals vinden hier alle informatie die ze nodig hebben. Daarbij maken de auteurs een onderscheid tussen dementerende ouderen en ouderen zonder ernstige geheugenproblemen.

Dit boek, Terug naar Toen 1, heeft betrekking op ouderen in Nederland en Vlaanderen, die zijn geboren in de periode 1920 tot 1935. Eveneens verkrijgbaar is Terug naar Toen 2, dat gericht is op ouderen die geboren zijn in de periode 1935 tot 1950.

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel I thema’s voor reminiscentie
1. de lagere school
2. spelletjes en speelgoed
3. kattenkwaad
4. maandag – wasdag
5. huishouden en de grote schoonmaak
6. kleding en persoonlijke hygiëne
7. voedsel, koken en boodschappen doen
8. huismiddeltjes
9. mijn ouderlijke woning
10. het beroep van mijn vader
11. steun / armoede / crisis in de jaren dertig
12. vakanties en uitstapjes
13. mijn eerste baan
14. uitgaan
15. mijn eerste vrijer
16. nog meer thema’s
17. de Tweede Wereldoorlog

Deel II reminisceren in de praktijk
1. wat is reminiscentie?
2. voorbereidingen
3. selecteren van deelnemers
4. de reminiscentiebijeenkomsten
5. de eerste bijeenkomst
6. de tweede bijeenkomst
7. de derde bijeenkomst
8. de vierde tot en met de tiende bijeenkomst
9. opnemen van reminiscentiegesprekken
10. privacy
11. de meest voorkomende problemen en de oplossingen
12. vervolgactiviteiten
13. reminisceren met psychogeriatrische ouderen
14. reacties van ouderen en hun familie
15. tips voor aspirant-reminiscentiewerkers