terugnaartoen1

Auteurs

Ingrid Barendsen studeerde af als maatschappelijk werker. Zij werkte in diverse (gezondheids)zorginstellingen en instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, voornamelijk met ouderen. Daarna is zij op management- en beleidsniveau in de ouderenzorg werkzaam geweest. Sinds 1992 heeft zij haar eigen bedrijf als tekstschrijver, Schrijfbedrijf Barendsen, waarbij ze zich specialiseert in het schrijven en redigeren van teksten op het gebied van (gezondheids)zorg en maatschappelijke dienstverlening. Sinds 2002 maakt zij ook levensboeken van en voor ouderen en verzorgt zij samen met Wil Boonstra cursussen en trainingen op het terrein van reminiscentie en levensboeken. Voor meer informatie: www.levensboeken.nl

Wil Boonstra studeerde af als sociaal cultureel werker, richting vormingswerk/volwassenen-educatie. Daarna volgde hij enige tijd de studie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1990 was hij verbonden aan diverse ouderencentra in Amsterdam en omstreken. In 1996 volgde hij een training tot reminiscentiewerker in het Age Exchange Centre te Londen. Sindsdien werkte hij als reminiscentiewerker in diverse verpleeghuis- en verzorgingshuizen. Vanaf 2000 is hij als zelfstandige werkzaam op het gebied van reminiscentie. Hij verzorgt lezingen en trainingen op dit gebied en geeft adviezen voor het opzetten van reminiscentieprojecten, zowel voor geestelijk vitale ouderen als voor psychogeriatrische ouderen. Ook begeleidt hij projecten gericht op belevingsgerichte zorg voor psychogeriatrische ouderen. Verder traint hij medewerkers in het opzetten van projecten interculturele en intergenerationele reminiscentie. Daarnaast geeft hij sinds 2002 samen met Ingrid Barendsen cursussen en trainingen op het terrein van levensboeken.

Lees hier een interview met de auteurs