Auteurs

Hoofdstukken Auteurs Referenten
Hoofdstuk 1 Methodologische inleiding Drs. Maureen van Oort, wetenschappelijk medewerker, NISPA

Dr. Boukje Dijkstra, onderzoeker/directeur NISPA

Adil Arabou MSc, verpleegkundig specialist, Tactus verslavingszorg

Dr. Hein de Haan, Geneesheer-directeur; psychiater, Tactus verslavingszorg

Eefje Plegt MSc, verpleegkundig specialist, Tactus verslavingszorg

Dr. Hein Sigling, psychiater, Specialismeleider Verslaving, Parnassia Groep

Dr. Arnt Schellekens, psychiater Radboudumc/ directeur NISPA

Maaike Vintges MSc, verpleegkundig specialist, Victas

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke inleiding Dr. Boukje Dijkstra, onderzoeker/directeur NISPA Drs. Maureen van Oort, wetenschappelijk medewerker NISPA Adil Arabou MSc, verpleegkundig specialist Tactus verslavingszorg

Dr. Hein de Haan, Geneesheer-directeur; psychiater, Tactus verslavingszorg

Eefje Plegt MSc, verpleegkundig specialist Tactus verslavingszorg

Dr. Hein Sigling, psychiater, Specialismeleider Verslaving, Parnassia Groep

Dr. Arnt Schellekens, psychiater Radboudumc/ directeur NISPA

Maaike Vintges MSc, verpleegkundig specialist Victas

Hoofdstuk 3 Screening, diagnostiek en monitoring Drs. Maureen van Oort, wetenschappelijk medewerker NISPA

Dr. Boukje Dijkstra, onderzoeker/directeur NISPA

Adil Arabou MSc, verpleegkundig specialist Tactus verslavingszorg

Dr. Hein de Haan, Geneesheer-directeur; psychiater, Tactus verslavingszorg

Eefje Plegt MSc, verpleegkundig specialist, Tactus verslavingszorg

Dr. Hein Sigling, psychiater, Specialismeleider Verslaving, Parnassia Groep

Dr. Arnt Schellekens, psychiater Radboudumc/ directeur NISPA

Maaike Vintges MSc, verpleegkundig specialist Victas

Hoofdstuk 4 Indicatiestelling setting detoxificatie Dr. Boukje Dijkstra, onderzoeker/directeur NISPA

Drs. Maureen van Oort, wetenschappelijk medewerker NISPA

Adil Arabou MSc, verpleegkundig specialist Tactus verslavingszorg

Dr. Hein de Haan, Geneesheer-directeur; psychiater, Tactus verslavingszorg

Eefje Plegt MSc, verpleegkundig specialist Tactus verslavingszorg

Dr. Hein Sigling, psychiater, Specialismeleider Verslaving, Parnassia Groep

Dr. Arnt Schellekens, psychiater Radboudumc/ directeur NISPA

Maaike Vintges MSc, verpleegkundig specialist Victas

Hoofdstuk 5 Psychosociale interventies Dr. Boukje Dijkstra, onderzoeker/directeur NISPA

Peter Kraaijenbrink, verpleegkundig specialist, Tactus

Drs. Maureen van Oort, wetenschappelijk medewerker NISPA

Drs. Robert van de Graaf, verslavingsarts, Verslavingszorg Noord Nederland

Dr. Peter Greeven, klinisch psycholoog, hoofd behandelzaken en onderzoek, Novadic-Kentron

Prof. dr. Hendrik Roozen, Research Associate Professor, The University of New Mexico (UNM): CASAA

Dr. Wencke de Wildt, directeur behandelzaken, Jellinek

 

Hoofdstukken Psychoactieve middelen Auteurs Referenten
Hoofdstuk 6 Alcohol Drs. Mary Janssen van Raay, verslavingsarts KNMG, Antes /Bouman GGZ

Drs. Tamara Schoof-Beelen, verslavingsarts KNMG, Vincent van Gogh

Drs. Maarten Belgers, verslavingsarts KNMG, Iriszorg

Drs. Monique Bongaerts, verslavingsarts KNMG, Mondriaan

Dr. Hein de Haan, Geneesheer-directeur; psychiater, Tactus verslavingszorg

Drs. Hans Post, verslavingsarts KNMG, Victas

Dr. Arnt Schellekens, psychiater Radboudumc/directeur NISPA

Dr. Wim Wannet, microbioloog

Hoofdstuk 7 Opioïden   Drs. Michel Wolters, verslavingsarts KNMG, Tactus

Drs. Mente van der Beek, verslavingsarts KNMG, De Hoop GGZ

Drs. Thomas Knuyver, verslavingsarts KNMG, Iriszorg

Drs. Maarten Belgers, verslavingsarts KNMG, Iriszorg

Drs. Marc Kieskamp, verslavingsarts KNMG, Novadic-Kentron

Drs. Rouhollah Qurishi, verslavingsarts KNMG, Novadic-Kentron

Hoofdstuk 8 Benzodiazepinen Drs. Erik Paling verslavingsarts KNMG, wetenschappelijk onderzoeker Novadic-Kentron. Dr. Hein de Haan, Geneesheer-directeur, psychiater Tactus

Dr. Rama Kamal, verslavingsarts Novadic-Kentron, psychiater i.o.

Dr. Angelique Pijpers, neuroloog en slaapgeneeskundige, centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

Dr. Wim Wannet, microbioloog

Hoofdstuk 9 Gamma-hydroxybutyraat (GHB) Dr. Rama Kamal, verslavingsarts KNMG, Novadic-Kentron Drs. Mente van der Beek, verslavingsarts KNMG De Hoop GGZ

Drs. Mary Jansen van Raay, verslavingsarts KNMG Antes /Bouman GGZ

Prof. dr. Cor de Jong, emeritus-hoogleraar verslaving en verslavingszorg

Dr. Wim Wannet, microbioloog

Hoofdstuk 10 Stimulantia Drs. Hans Post, verslavingsarts KNMG, Victas Drs. Monique Bongaerts, verslavingsarts Mondriaan

Dr. Hein de Haan, Geneesheer-directeur psychiater Tactus

Drs. Ad van Hoek, verslavingsarts KNMG Novadic-Kentron, secretaris VVGN

Hoofdstuk 11 Cannabis Drs. Hans Post, verslavingsarts KNMG, Victas

Dhr. drs. Rouhollah Qurishi, verslavingsarts KNMG Novadic-Kentron en bestuurslid VVGN

Dr. Matthijs Bossong, Biomedisch onderzoeker, Brain Center Rudolf Magnus, Afdeling Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Drs. Monique Bongaerts, verslavingsarts KNMG Mondriaan

Prof. dr. Cor de Jong, emeritus-hoogleraar verslaving en verslavingszorg

Hoofdstuk 12 Tabak Drs. Robert van de Graaf, verslavingsarts, Verslavingszorg Noord Nederland

Drs. Josette Slingerland, verslavingsarts KNMG, De Hoop GGZ

Dr. Jurgen van Baal, celbioloog/ research scientist Wageningen Universiteit

Drs. Marieke Helmus, verslavingsarts KNMG Jellinek

Drs. Trudi Tromp-Beelen, verslavingsarts KNMG Jellinek

Hoofdstuk 13 Ketamine Drs. Thomas Knuyver, verslavingsarts KNMG, Iriszorg Prof. dr. Cor de Jong, emeritus-hoogleraar verslaving en verslavingszorg

Drs. Mary Janssen van Raay, verslavingsarts KNMG Antes/Bouman GGZ