hetkomtwelgoed

Het komt wel goed

Communicatie wordt steeds belangrijker gevonden in de zorg, en de verzorgende en verpleegkundige op de werkvloer zijn steeds vaker degenen die uiteenlopende professionele gesprekken aangaan met collega’s en anderen. Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn verwachtingen voor een andere discipline helder zijn als ik een hulpvraag stel? Hoe kan ik een leerling helpen zich te ontwikkelen in haar vak? Een goede bijdrage geven aan cliëntgericht werken? En mijn collega bijstaan die zojuist een schokkende ervaring achter de rug heeft? In dit boek staan gouden tips voor veel voorkomende gesprekssituaties in de zorg, gekoppeld aan praktijkervaringen. Een goede gespreksvoering is voor de zorgprofessional de as waarom het werk draait.

Inhoudsopgave

Een goed begin…
1. Hulpvraag aan een andere discipline
Een goede hulpvraag geeft een beter antwoord
2. Email & netiquette
Wees een heer (m/v) in het e-mail verkeer
3. Koetjes en kalfjes gesprek
De grote betekenis van kleine babbels
4. Klachtgesprek
Van steen des aanstoots tot bouwsteen van vertrouwen
5. Slechtnieuwsgesprek
Een slecht bericht verdient een goed gesprek
6. Ondersteunend gesprek
Gedeelde smart is halve smart
7. Opvang na een schokkende ervaring
Een ongewone ervaring vraagt bijzondere begeleiding
8. Het motiverende gesprek
Zorgen dat de ander het gaat waarderen
9. Coachen
Met een coach maakt de ander zichzelf (nog) beter
10. Sturing geven
De beste stuurlui staan (soms echt!) aan wal
11. Scholing aanvragen
Kennis en vaardigheden verwerven: opgaven voor leiding en teamleden
12. Onderhandelen
Vraagt méér dan handjeklap
13. Vergaderen & voorzitten
Recepten tegen ‘vergaderitis’
14. Cliëntoverleg
Laat het geheel méér worden dan de som der delen
15. Een voordracht houden
Presenteren valt te leren
Eind goed, al goed?