Handleiding Detoxificatie van psychoactieve middelen

Deze handleiding beschrijft hoe detoxificeren van psychoactieve middelen op verantwoorde wijze kan plaatsvinden, ambulant of intramuraal.

Het eerste deel van de handleiding beschrijft de algemene taken per consult. Het tweede deel geeft per psychoactieve stof aan wat er gedaan moet worden tijdens het indicatietraject, welke medische behandelingen ingezet kunnen worden en waar specifiek op gelet moet worden. Het gaat hierbij om: alcohol, opioïden, benzodiazepinen, gamma-hydroxybutyraat (GHB), stimulantia, cannabis, tabak en ketamine. Deel drie beschrijft de vragenlijsten die ingezet kunnen worden voor het monitoren van het detoxificatieproces, de ROM-D.

In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van het Cliëntenwerkboek tijdens detoxificatie (Van Oort & Dijkstra, 2017). De handleiding is de praktische toepassing van de Richtlijn Detoxificatie van psychoactieve middelen (Dijkstra e.a. 2017).