Handleiding 4 Groepsgerichte cognitieve therapie bij middelengebruik en gokken

De standaard groepsvariant is een herziening van Leefstijltraining IV (Merkx & Van Broekhoven, 2003) en bestaat uit dertien bijeenkomsten. Deze groepsvariant wordt voorafgegaan door een individuele bijeenkomst met de cliënten om hen te motiveren en voor te bereiden op de behandeling. De thema’s die in deze groepsvariant aan bod komen zijn gelijk aan de thema’s die in de eerste negen zittingen van de standaard individuele variant centraal staan. Thema’s zijn onder meer: redenen om te veranderen, zelfcontrolemaatregelen, de functie-analyse, noodplan, het weigeren van aangeboden middelen en omgaan met trek. Ook komt elke keer de registratieopdracht aan bod. De keuzethema’s uit het individuele protocol worden niet aangeboden. De laatste zitting staat deels in het teken van het evalueren van de behandeling. De structuur van elke bijeenkomst is globaal hetzelfde. Een bijeenkomst begint met de registratieopdracht. Hierna wordt het thema dat in de vorige bijeenkomst besproken is, aan de hand van een huiswerkopdracht verder uitgewerkt. Na de pauze wordt een nieuw thema geïntroduceerd waaraan een nieuwe huiswerkopdracht gekoppeld is. De registratieopdracht is elke bijeenkomst huiswerkopdracht. De keuzethema’s uit het individuele protocol komen niet aan bod. Elke bijeenkomst duurt twee uur.