Extra materiaal

Ouderen en (alcohol)verslaving Met de komst van het Handboek Cognitieve Gedragstherapie bij Middelengebruik en Gokken (Schippers, Smeerdijk & Merkx, Perspectief Uitgevers, tweede druk 2016) rees de vraag of er behoefte bestond aan een afzonderlijk protocol voor de doelgroep ouderen (55-plus), dan wel kon worden volstaan met een addendum bij de vier protocollen voor volwassenen. Dit in de wetenschap dat er meer signalen komen dat vooral het gebruik van alcohol bij steeds meer ouderen leidt tot gezondheids- en verslavingsproblemen. Bij de landelijke werkgroep ouderen en alcohol binnen de verslavingszorg en in de stuurgroep Resultaten Scoren (opdrachtgever) leefde de overtuiging dat gekozen kon worden voor een addendum bij de bestaande groeps- en individuele protocollen voor volwassenen (bij Perspectief Uitgevers verkrijgbaar: Handleidingen 1, 2, 3 en 4: CGT bij middelengebruik en gokken), en dus niet voor een afzonderlijk protocol voor deze leeftijdsgroep. Het Addendum Ouderen en verslaving bij het CGT-protocol voor middelengebruik en gokken (omvang 16 pagina’s) bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Inleiding 2 Prevalentie van verslaving bij ouderen: alcohol en andere middelen 3 Alcoholgebruik bij ouderen: early-onset en late-onset; babyboomers 4 Risico’s en aandachtspunten bij de behandeling: lichamelijk, psychisch en sociaal, cognitief 5 Voorbereiding van cognitieve gedragstherapie 6 Wat wel en wat niet binnen reguliere CGT: – depressie en angststoornissen; traumatische ervaringen; eenzaamheid – groepsdynamica; aandacht voor levensfaseproblematiek; aandacht voor sport en beweging – andere parallelle behandelingen Literatuur Overzicht interactie alcohol en medicijnen Auteur Rob Bovens, verbonden aan Tranzo, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn, School of Behavioral Sciences van Tilburg University. Geraadpleegde deskundigen Julia van den Berg (Brijder/Parnassia); Dick van Etten (Arkin Basis GGZ); Roelof Risselada (VNN); Annie van der Kooij (GGZ Centraal); Daniëlle Schoonbrood (Arkin); Stan van de Ven (GGZ Breburg); Rob Kok (Brijder/Parnassia); Maaike Dijkstra (Parnassia/Bavogroep); Susanne Weingart (Trimbos-instituut); Henk-Willem Altena (Tactus) Download hier het Addendum Ouderen en verslaving

Addendum met handreikingen Workbook 2 CBT Bij behandelcentra voor verslaving in Nederland en Vlaanderen melden zich steeds vaker mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn om een behandeling te kunnen volgen, maar wel de Engelse taal voldoende beheersen. Voor centra die toch aan deze behandelbehoefte tegemoet willen komen is nu een Engelstalige editie beschikbaar van Werkboek 2 cognitieve gedragstherapie bij middelen en gokken: Workbook 2 cognitive behavioural therapy for substance us and gambling. Dit Workbook bevat de één-op-één vertaling en paginaopmaak van de Nederlandse editie, waarmee veel Nederlandse behandelaren bekend zijn. Om hen verder behulpzaam te zijn is een Addendum gemaakt bij ‘Handleiding 2 Individuele cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik’. In dit Addendum zijn Engelse vertalingen opgenomen van de psycho-educatie in Handleiding 2, uitleg van begrippen en middeleninformatie. Het gaat om een keuze uit Handleiding 2 waarvan verwacht wordt dat daaraan behoefte is. Met name Nederlandse/Vlaamse behandelaren krijgen daarmee steun in de rug om ook cliënten in de Engelse taal te behandelen. De paginacijfers in het Addendum verwijzen steeds naar de desbetreffende pagina’s in Handleiding 2. In de komende tijd zullen indien gewenst uitbreidingen van dit Addendum verschijnen. Wensen en opmerkingen zijn welkom bij de samenstellers en redactie: info@perspectiefuitgevers.nl Addendum ENG Handleiding CGT 2-1.2