Auteur

Dr. M.J.M. (Maarten) Merkx is gepromoveerd GZ-psycholoog/psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut. Hij is verbonden aan Habit Pro, een instituut voor scholing in training van motiverende en gedragsgerichte interventies van problematisch gewoontegedrag. Hij is werkzaam bij HSK Arnhem.