Dilemma's in kaart

In de tweede druk van deze laagdrempelige en effici├źnte methode voor moreel beraad, zijn extra aanwijzingen en aandachtspunten toegevoegd. Bovendien bevat het boek nu een overzicht van additionele werkwijzen.
Voor iedereen die zorg-verantwoordelijkheid draagt voor een ander, kan het houden van moreel beraad een grote meerwaarde betekenen. Dilemma’s in kaart is speciaal ontwikkeld voor professionals in de zorg en hulpverlening die regelmatig moreel beraad willen houden, zoals teamleiders, verpleegkundigen, (woon)begeleiders, managers, geestelijk verzorgers, ergotherapeuten en artsen.
De methode Dilemma’s in kaart is gebaseerd op een uniek en grondig getoetst stappenplan. Daarin staat de dialoog waarbij de waarden van de verschillende betrokkenen worden gewogen, centraal. Dat betekent dat een moreel beraad in kaart brengt wie er betrokken zijn bij de casus, en wat er voor die betrokkenen op het spel staat. Zo kan een zorgvuldige morele afweging worden gemaakt. Maar Dilemma’s in kaart gaat hierin nog een stap verder: de waarden worden per moreel betrokkene verkend en de verschillende deelnemers wordt gevraagd zich in te leven in de verschillende moreel betrokkenen. Hierdoor treedt een verdieping op in de beleving van het moreel beraad: de deelnemers voelen zich even zo als de moreel betrokkene, waardoor het narratieve en intu├»tieve aspect systematisch wordt toegevoegd.
Fraaie ringband met gebruikskaarten en tekstbladen in kleur.

Inhoudsopgave

VOORAF
Over deze methode
Voor wie?
Stappenplan
Leeswijzer

1 ETHISCHE DILEMMA’S EN MOREEL BERAAD
1.1 Wat is een moreel beraad?
1.2 Wat is ethiek?
1.3 Waarom moreel beraad?
1.4 De morele vraag
Welke vraag hoort in een moreel beraad?
Het formuleren van de morele vraag
1.5 Waarden Normen en waarden Waarden als onderdeel van je levensbeschouwing
Waarden en inspiratie
Verschillende soorten waarden
Waarden leren benoemen

2 AANWIJZINGEN VOOR DE GESPREKSLEIDER
2.1 Het leiden van een moreel beraad, een grote verantwoordelijkheid!?
2.2 Vertrouwen in de groep
2.3 Onderlinge interactie en rolverdeling
2.4 De methode
2.5 Praktisch aan de slag
Stel spelregels vast
Zorg dat er een casus is
Een geschikte ruimte
Neem de tijd en bewaak de tijd
Aantal deelnemers
2.6 Verschillende werkwijzen

3 BIJ DE KAARTEN
Kaart 1 Vertel eens!
Kaart 2 Wat speelt er?
Kaart 3 De moreel betrokkenen
Kaart 4 Wat staat er voor de betrokkenen op het spel?
Kaart 5 De morele vraag
Kaart 6 De afweging
Kaart 7 De implementatie van de beslissing

VERDER LEZEN

OVER DE AUTEUR

BIJLAGEN
De kaarten
Enkele Betrokkenenkaarten
Overzichtskaart met de 7 stappen kort beschreven