omslag_bezielde_jaren_def.indd

Bezielde jaren

Dit boek nodigt met name geestelijk verzorgers en welzijnsmedewerkers uit om hun kennis, ervaring en creativiteit te bundelen en zo te komen tot themamaanden/weken gevuld met zingevingsactiviteiten voor en met ouderen, hun familieleden en vrijwilligers. Om samen met hen creatief, ontspannen en met behulp van de vele suggesties en bronnen uit dit boek (voor de sfeertafel, voorbeeld-gespreksvragen, verhalen, film- en muziektips, de natuur) aandacht te besteden aan datgene wat het leven de moeite waard maakt. Het boek biedt twaalf uitgewerkte thema’s, die ook inspireren tot eigen ideeën, thema’s en activiteiten. Daarnaast bevat het boek een praktische werkhandleiding en een handreiking om ervoor te zorgen dat zingevingsactiviteiten een vaste plaats in de organisatie krijgen. Het boek is óók bedoeld voor woonassistenten, verzorgenden, vrijwilligers, familie en vrienden van ouderen. Het kan worden gebruikt in de volle breedte van de ouderenzorg, zoals wijksteunpunten, dagbesteding, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, woonzorgcentra.

Inhoudsopgave

Inleiding
Oud worden en zingeving
Activiteiten in de ouderenzorg nu
Hoe is dit boek ontstaan?
Voor wie is dit boek bedoeld?
Toelichting op de opbouw van het boek

Deel I Aan de slag met de thema’s – Naar samenwerking en verbinding
1. Hoe beginnen we?
2. Welke thema’s kiezen?
3. Hoe betrekken we verschillende mensen bij het thema?
4. Wat is een woordweb?
5. Hoe maken we een thema bekend?
6. Waarmee moeten we rekening houden bij het kiezen van activiteiten?
7. ‘Ja maar…’, wat te doen met beren op de weg?
8. Hoe gebruiken we de thema’s in het boek?
9. Hoe maken we het themaprogramma bekend?
10. Zorg voor je netwerk

Deel II Twaalf levensthema’s
Handen uit de mouwen
Rust en inkeer
Vriendschap
Verandering en uitdaging
Liefde
Dromen en idealen
Genieten
Ontmoeten
Oogsten
Familie
Loslaten
Schenken en ontvangen

Deel III Zorgen voor continuïteit – Bezield werken
1. Programmeren en plannen
2. Omkeren van denken, betekenis voor de praktijk
3. Het belang van zingevingsactiviteiten: inbedding in het beleid van de organisatie
4. Kennis en ervaring vasthouden en doorgeven
5. Effectief en plezierig samenwerken met familie en vrijwilligers
6. Dilemma’s
7. Hoe blijf je fit en creatief?
8. Deskundigheidsbevordering Inspirerende boeken en websites

Bij Extra materiaal staan als downloads:
Voorbeeldposter
Eindejaarsspel
Foto’s uit het boek